Posts

Showing posts with the label Tips

Tips: วิธีย้อม Blog ให้เป็นสีเทาสำหรับ Blogspot (Blogger.com)

Tips: วิธีส่งข้อความจาก Facebook ไปยัง Twitter

Tips: สร้างไฟล์ GIF จาก Photoshop ง่ายกว่าที่คิด

วิธีเลือกไม่อนุญาตให้มีการ embed คลิปออกไปใช้ที่อื่นสำหรับ Youtube และ Facebook

Tips: วิธีทำ Pop-up ให้คนกด Like ให้ Fan page ของเราก่อนเข้าเว็บ

Tips: ลบกล่องข้อความที่หน้าแสดงผลการค้นหา

Tips: นำภาพจาก Instagram มาแสดงที่หน้าเว็บ

Tips: Recent post by label แบบง่ายมากๆ

Tips: วิธีการส่งข้อความจาก Twitter ไปยัง Facebook

Tips: Submit sitemap ไปยัง Google search engine สำหรับ Blogger.com

Tips: วิธี Submit Sitemap ใน Bing search engine สำหรับ Blogger.com