Thursday, January 21, 2010


พอดีงานที่ผมทำอยู่ตอนนี้เป็นงานในสาย online ซึ่งรวมทั้งส่วนที่เป็น Internet และ ส่วนที่เป็น Mobile มีอยู่วันหนึ่งผมไปประชุมกับลูกค้า การประชุมก็ดำเนินไปเรื่อยๆ จนผมมาสะดุดอยู่คำหนึ่ง นั่นคือ MVNO ณ. ตอนนั้นจะให้ผมยกมือถามก็คงจะไม่เหมาะ ผมเลยกลับมาค้นหาความหมายเอาเอง ก็ได้มาเจอกับบทความใน Blog "Telecoms in Thailand" ซึ่งได้อธิบายไว้ค่อนข้างชัดเจน เลยเอามาเผื่อแผ่กัน

MVNO (Mobile Virtual Network Operator) หรือ “ผู้ให้บริการที่มีโครงข่ายเคลื่อนที่เสมือน” หมายถึง ผู้ประกอบการที่สามารถให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ แต่ไม่มีใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ รวมทั้งไม่ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานและหรือโครงข่ายที่จำเป็นสำหรับการให้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
สำหรับคนที่สนใจว่า MVNO นั้นคืออะไรเข้าไปหาคำตอบได้ที่ Telecoms in Thailand
รับหนังสือ "ก้าวแรกสู่ธุรกิจออนไลน์" ฟรีง่ายๆแค่พิมพ์ "NPEbook" มาที่ @npmestory
ทักมาเลย

Post a Comment:

Find us on facebook