SET50 Index มีอะไรบ้างดัชนีเซท 50 หรือที่เรียกกันว่า SET50 Index มันคืออะไร??

SET50 Index เป็นดัชนีราคาหุ้นที่แสดงระดับและความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญ 50 ตัวที่มีมูลค่าตลาดสูงและการซื้อขายมีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะสะท้อนสภาพตลาดได้เป็นอย่างดี 


SET50 มีตัวไหนบ้าง??

Comments

บทความที่มีคนสนใจใน 1 สัปดาห์