ถ้าเราโดนบริษัทเท แบบที่เราไม่ได้กระทำความผิด เราจะได้ค่าชดเชยเลิกจ้างเท่าไหร่บ้าง?

การเทคนออก เดี๋ยวนี้เป็นเรื่องปกติมากครับ ความไม่แน่นอนของการทำงานบริษัทมีสูงขึ้นเรื่อยๆ หลายๆคนจึงบอกว่าเราควรมีแหล่งรายได้ที่ 2 ที่ 3 


เอาล่ะ วันนี้จะขอแชร์ให้เราทราบกันก่อนว่า หากเราโดนเทออก เราจะได้ค่าชดเชยเลิกจ้างเท่าไหร่

อัตราค่าชดเชยลูกจ้าง

ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยจากนายจ้างในกรณีที่ถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด อัตราค่าชดเชยจะขึ้นอยู่กับอายุงานของลูกจ้าง โดยคำนวณจากค่าจ้างสุดท้ายของลูกจ้าง

1. ลูกจ้างทำงานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างสุดท้าย 30 วัน

2. ลูกจ้างทำงานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างสุดท้าย 90 วัน

3. ลูกจ้างทำงานติดต่อกันครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างสุดท้าย 180 วัน

4. ลูกจ้างทำงานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างสุดท้าย 240 วัน

5. ลูกจ้างทำงานติดต่อกันครบ 10 ปีขึ้นไป ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างสุดท้าย 300 วัน

6. ลูกจ้างทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างสุดท้าย 400 วัน


ค่าตกใจ

ค่าตกใจคือค่าชดเชยที่นายจ้างต้องจ่ายให้กับลูกจ้างในกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยกะทันหันโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า อัตราค่าตกใจจะขึ้นอยู่กับประเภทของการเลิกจ้าง

1. เลิกจ้างทั่วไป นายจ้างต้องจ่ายค่าตกใจเท่ากับค่าจ้างสุดท้าย 1 งวด

2. เลิกจ้างเพื่อปรับปรุงหน่วยงาน นายจ้างต้องจ่ายค่าตกใจเท่ากับค่าจ้างสุดท้าย 60 วัน

3. เลิกจ้างเพราะย้ายสถานประกอบกิจการ นายจ้างต้องจ่ายค่าตกใจเท่ากับค่าจ้างสุดท้าย 30 วัน

นอกจากนี้ ในกรณีที่นายจ้างแจ้งเลิกจ้างล่วงหน้าแต่ลูกจ้างไม่ต้องการย้ายไปทำงานที่ใหม่ ก็มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่า 50% ของค่าชดเชยถูกเลิกจ้างที่มีสิทธิได้รับ

ตัวอย่าง

สมมติว่านายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันมานาน 10 ปี โดยลูกจ้างมีรายได้เดือนละ 10,000 บาท

ในกรณีนี้ ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างสุดท้าย 300 วัน หรือ 300,000 บาท นอกจากนี้ นายจ้างยังต้องจ่ายค่าตกใจอีก 1 งวดของค่าจ้างสุดท้าย หรือ 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด 310,000 บาท

ทั้งนี้ อัตราค่าชดเชยและค่าตกใจดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์และข้อตกลงระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

เราควรเรียนรู้เอาไว้นะครับ อย่าไปเซ็นเอกสารอะไรมั่วๆ เพราะบางที่อาจจะตุกติดบอกว่าจะให้เป็นงวดๆนะ แล้วให้เราเซ็นรับไป แล้วสุดท้ายเขาไม่จ่าย อันนั้นก็จะเป็นเรื่องเอา

หากเห็นว่าเนื้อหานี้เป็นประโยชน์ ช่วยกดติดตามเพจ NPMESTORY ด้วยนะครับ หรือทาง Line ที่ @npmestory ขอบคุณครับ

Comments

บทความที่มีคนสนใจใน 1 สัปดาห์